Hoe groen is waterstof eigenlijk?

Fabian Benschop: “Dit is volkomen afhankelijk van hoe je de waterstof maakt. Op hoofdlijnen zijn er drie routes...

Grijze waterstof

“In Nederland wordt grijze waterstof vooral gemaakt uit aardgas. In dit proces wordt met hete stoom het aardgasmolecuul opgeknipt in waterstof en het broeikasgas CO2. Wanneer deze koolstofdioxide niet wordt afgevangen en opgeslagen, gaat deze de atmosfeer in. Uiteindelijk willen we dit niet, want de waterstofproductie draagt dan bij aan het broeikaseffect. Echter, als je kijkt naar de full life cycle-emissies (CO2 die vrijkomt bij de productie van de wagen en de brandstof, en emissies van het voertuig) van een waterstofauto op grijze waterstof kun je stellen dat de CO2-winst nog steeds twintig tot dertig procent is ten opzichte van diesel of benzine. Daarnaast heb je geen uitstoot van andere afvalstoffen (bv. fijnstof of NOx), wat goed is voor onze gezondheid.”

Blauwe waterstof

“Dit is precies hetzelfde geproduceerd als grijze waterstof, maar hier wordt de CO2 geheel of gedeeltelijk opgevangen. Dit kan worden opgeslagen in een leeg gasveld onder de Noordzeebodem, maar het kan ook gebruikt worden in kassen voor de tuinbouw om planten sneller te laten groeien. In feite kan ‘blauwe waterstof’ een almost zero CO2-afdruk hebben, ondanks dat het uit een fossiele bron komt. Wanneer een auto rijdt op blauwe waterstof, kunnen de full life cycle-emissies dus hard dalen. De precieze daling is dan afhankelijk van het antwoord op de vraag hoeveel en voor hoe lang CO2 wordt opgeslagen.”

Groene waterstof

“Dit is in potentie de schoonste waterstof. Voor de productie van groene waterstof wordt idealiter elektriciteit uit een zonnepaneel of windturbine gebruikt om waterstof te produceren middels elektrolyse. Dit is volledig hernieuwbaar en heeft geen CO2-footprint. Alleen de productie van voertuigen levert in dit geval emissie op.”

“Een ander zeer aantrekkelijk scenario is het omzetten van biomassa naar biogas, wat bijna hetzelfde is als aardgas. Op biogas kun je het proces toepassen wat nu plaatsvindt bij de productie van grijze waterstof. Ook hier komt de CO2 weer vrij, maar ook deze kan weer afgevangen worden. Echter, omdat de biomassa al ‘groen’ en ‘hernieuwbaar’ is, kun je stellen dat de CO2-impact neutraal is. De biomassa heeft de CO2 namelijk eerst opgenomen uit de atmosfeer alvorens het weer wordt vrijgelaten in dezelfde atmosfeer.”

“Eerlijkheidshalve moet ik er wel nog bij zeggen dat waterstof vaak verplaatst moet worden, van de productieplek naar de consumptieplek. Ook heb je energie nodig voor het behandelen van waterstof, die uitstoot moet je wel meenemen in het hele verhaal. Het transportvraagstuk kan opgelost worden door bijvoorbeeld waterstof via het bestaande buizennetwerk voor aardgas te verplaatsen. En technieken om slimmer met waterstof om te gaan, bijvoorbeeld door elektrolyse-installaties duurzaam opgewekte elektriciteit van windparken om te laten zetten in waterstof voor de industrie, moeten volgende efficiëntieslagen gaan vormgeven.”

Deel dit artikel