Drie vragen aan

WATERNET

Rob van Eijndthoven, Coördinator Vervoer en Uitleen

Op wat voor manier is duurzaamheid onderdeel van jullie beleid?

“Waternet is al jaren bezig met duurzaamheid. Het is niet voor niets een van onze drie kernwaarden: wij werken voor mens, milieu en maatschappij. In 2020 willen we klimaatneutraal zijn en niet meer bijdragen aan klimaatverandering.


Om dit te realiseren ontplooien we initiatieven op verschillende fronten. Zo leasen we sinds 2012 voertuigen die op CNG rijden en zijn we nu ook bezig om onze grotere voertuigen te gaan leasen op CNG. Ook qua huisvesting proberen we ons steentje bij te dragen. Zo leggen we op de daken van onze vestigingen en waterzuiveringsinstallaties zonnepanelen neer en kijken we naar duurzame verlichting en energiezuinige computers. Tot slot worden de boten van Waternet, die door de Amsterdamse grachten varen, omgebouwd naar elektrisch aangedreven boten.”

Welk duurzaam advies zou u uw concullega’s willen meegeven?

“Kijk vooral naar de toekomst en handel daarnaar. Er is echt geen reden meer om op diesel te rijden want er zijn voldoende duurzame alternatieven voorhanden. Zelf kiezen wij nu voor CNG en groengas, maar er komen nu ook elektrische bedrijfsbusjes op de markt. De actieradius hiervan is nog beperkt maar dat is geen probleem als je niet veel kilometers maakt. En natuurlijk komen er waterstofvoertuigen aan. Het tanken van dat soort voertuigen is op dit moment nog een uitdaging omdat dat nog maar op een paar plekken in Nederland kan. Wij verwachten dat het aantal waterstofstations zal gaan groeien en om hierop te anticiperen hebben we bij Waternet een door waterstof aangedreven voertuig besteld. We hopen daar aan het eind van dit jaar mee te kunnen gaan rijden. We hopen hiermee het goede voorbeeld te geven voor andere organisaties zodat de infrastructuur voor wat betreft het tanken van waterstof ook snel verbetert.”

In hoeverre doen we in Nederland voldoende aan het indammen van emissies?

“Ik denk dat we in Nederland goed op weg zijn als het gaat om het indammen van de emissies. Aan alle kanten worden we als burgers ervan overtuigd dat we echt wat moeten doen. Je ziet steeds meer particulieren die zonnepanelen en warmtepompen aanschaffen. Ook is er een toenemende aanschaf van voertuigen op alternatieve brandstoffen. Er is nu volop discussie over wat er met de grote vervuilers moet gaan gebeuren. Ik denk dat het goed is om hiernaar te kijken, maar een internationale aanpak is natuurlijk sterker.


Als wij ons best doen om een heel schoon land te worden en de landen om ons heen doen hier zelf niets aan, dan is het effect natuurlijk beperkt. Daarom lijkt het me slimmer en effectiever om met de landen om ons heen is te kijken naar hoe we vervuiling aan moeten pakken.”

Deel dit artikel