Kantelpunt in 2025

MVO Nederland presenteert de snelste route naar de nieuwe economie

De Nieuwe Businessagenda 2019, opgesteld door MVO Nederland, bevat zeven sector-overkoepelende agendapunten waar ondernemers mee aan de slag kunnen. Oplossingen en acties die ervoor zorgen dat Nederland in 2025 het kantelpunt naar een nieuwe economie bereikt. Een economie die klimaatneutraal, inclusief en circulair is. De mobiliteitsbranche geeft in veel opzichten al het goede voorbeeld, ziet Elke Roetman, projectmanager bij MVO Nederland.

Veel Nederlandse organisaties zijn al hard aan de slag met duurzaamheid in hun bedrijfsvoering. Tegelijkertijd zijn er ook nog veel mogelijkheden om samen grotere stappen te zetten. MVO Nederland benoemt op welke thema’s het bedrijfsleven moet versnellen en draagt ook meteen oplossingen aan. “De Nieuwe Businessagenda 2019 is niet bedoeld als vergezicht aan de horizon. We laten vooral zien: dit moeten we doen om in 2025 definitief de weg richting de nieuwe economie in te hebben gezet en dit kun je als bedrijf nu al doen.” Aan het woord: Elke Roetman, projectmanager bij MVO Nederland en in die hoedanigheid betrokken bij de mobiliteitspartners van dit bedrijvennetwerk voor duurzame ondernemers.


Verschillende officiële doelen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs, het Grondstoffenakkoord en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, focussen zich op het einddoel in 2030, maar hebben het nergens echt over een kantelpunt. “MVO Nederland legt dit punt in 2025: dan moet minimaal twintig procent van de Nederlandse economie op een ‘nieuwe’ manier werken: klimaatneutraal, circulair en inclusief. Hiervoor moeten bedrijven samenwerken. Je kunt wel je eigen organisatie verduurzamen, maar als andere bedrijven in de keten hier niet aan meewerken, wordt geen enkel klimaatdoel uiteindelijk behaald.”


Level Playing Field

Eén van de thema’s in de Nieuwe Businessagenda 2019 is ‘Gratis Bestaat Niet’: aan ‘eerlijke’ producten hangt een kostprijs en bedrijven die vervuilen moeten daarvoor verantwoordelijkheid nemen. “Op dit moment is er geen level playing field, aangezien bedrijven die hun best doen om te verduurzamen daar de prijs voor betalen, omdat zij echte prijzen vragen. Terwijl andere bedrijven de kosten voor vervuiling nu afschuiven op de maatschappij. Het is daarom belangrijk dat er een level playing field komt, bijvoorbeeld door middel van een CO2-beprijzing.”


De mobiliteitssector geeft wat betreft beprijzing het goede voorbeeld. Roetman: “De link tussen mobiliteit en uitstoot is natuurlijk heel direct: je kunt eenvoudig aan de hand van het brandstofverbruik de CO2-emmissie uitrekenen. Binnen de mobiliteitssector is ‘Gratis Bestaat Niet’ al een stuk volwassener.” Dit blijkt uit het voordeliger kunnen leasen van elektrische of hybride auto’s, maar ook in het recyclen van auto-onderdelen, dat op ketenniveau is georganiseerd, is de sector al ver. De branche is daarnaast bewust bezig met de traceerbaarheid van materialen en het inzetten van secundaire grondstoffen.”


Volwassen sector

Op duurzaamheidsgebied is de mobiliteitssector dus behoorlijk volwassen. “Er wordt samengewerkt met partijen die moeten investeren in een duurzame infrastructuur en er zijn al emissievrije aandrijfvormen ontwikkeld. Daarnaast is mobiliteit as a service inmiddels al geland, wat echt een gedragsomwenteling is.” Het draait daarbij niet meer om het bezit van een voertuig, maar om het van punt A naar punt B komen. Veel andere sectoren kunnen daarbij leren van de ervaringen uit de mobiliteitssector. Roetman: “En dat is iets waar wij ook de verbinding kunnen leggen. Samen kom je verder.”

Deel dit artikel