What’s New?

De eerste 75.000 waterstof Garanties-van-Oorsprong zijn uitgegeven!

Het is zover, de eerste Garanties van Oorsprong (GvO’s) voor groene en blauwe waterstof zijn een feit. Met deze GvO’s, ook wel ‘groencertificaten’ genoemd, wordt aangetoond dat de geleverde energie inderdaad duurzaam is opgewekt. Iedere GvO staat voor één megawattuur (MWh) aan duurzaam opgewekte waterstof.

Met behulp van het Europese project ‘CertifHy’ is een Europese Unie (EU)-wijd systeem gecreëerd, waardoor GvO’s voor waterstof geregistreerd en verhandeld kunnen worden. Onder dit systeem ligt een EU-breed gedragen methodiek, wat een krachtig staaltje samenwerking tussen de Europese lidstaten laat zien. Middels vier pilot-locaties waar waterstof geproduceerd wordt (waaronder Nouryon in Nederland) weten we nu per MWh aan waterstof waar deze vandaan komt, wat de CO2-intensiteit is en wat de duurzame oorsprong is.


In maart 2019 loopt het project met de vier pilot-locaties voor het produceren van duurzame waterstof af. De uitkomsten van de proeflocaties worden gebruikt om het ontwerp van het CertifHy-systeem verder te optimaliseren en uiteindelijk definitief te bepalen. Uiteindelijk is het doel van alle betrokkenen (leden van het CertifHy Stakeholder Platform en leden van de verschillende werkgroepen die daaruit voortkomen) om een verdere uitrol binnen de Europese lidstaten te realiseren.


Renewable Energy Directive

Het CertifHy-certificeringsschema is van groot belang om blauwe en groene waterstof sneller op grote commerciële schaal uit te kunnen rollen. Rondom waterstof is het momenteel nog een beetje een kip-ei-verhaal: consumenten maken nog niet echt gebruik van waterstof, omdat producenten deze technologie nog maar weinig toepassen. En zij passen waterstoftechnologie amper toe, omdat de infrastructuur nog ontbreekt en mensen er dus weinig gebruik van zullen maken. Gelukkig zijn er (ook Nederlandse) ondernemers die het voortouw nemen. CertifHy wil deze beweging verder op gang helpen.


De eerste Garanties van Oorsprong vallen ook samen met de implementatie van de ‘Renewable Energy Directive II (REDII)’. Deze richtlijnen leggen tot 2030 de Europese doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie vast en zijn een herziene versie van de eerste RED. RED II legt de horizon verder en de lat een stuk hoger dan de eerste Renewable Energy Directive. Van de totale energieconsumptie in 2030 moet minimaal 32 procent van hernieuwbare energiebronnen afkomstig zijn. Voor de transportsector geldt dit voor 14 procent van het totale brandstofverbruik.

CertifHy faciliteert de moeilijke maar broodnodige stap om van waterstof een belangrijke energiedrager te maken en het een rol van betekenis te laten spelen in het behalen van de klimaatdoelstellingen van ‘2050’.

Deel dit artikel