Blog

2019 in een notendop: het jaar van het Klimaatakkoord én elektrisch vervoer

Zo, de kop van 2020 is er inmiddels af. Natuurlijk ben ik benieuwd wat ons dit jaar allemaal te wachten staat op het gebied van schone mobiliteit. Wij blijven timmeren aan een emissieloze toekomst, en met de integratie van PitPoint naar Total ben ik overtuigd van mooie resultaten in 2020. Maar voor we vooruitblikken, benut ik deze blog om de balans van 2019 op te maken.

Het jaar van het Klimaatakkoord

Als ik mijn blogs van het afgelopen jaar doorlees, stonden deze veelal in het teken van het Klimaatakkoord. Zo nam ik de plannen niet alleen inhoudelijk door - van rekeningrijden tot emissieloos personenvervoer - maar keek ik ook naar de uitvoerbaarheid en de reacties in het publieke debat. Mijn conclusie: het ging allemaal niet zonder slag of stoot. Maar zie hier! Meer dan 65 organisaties hebben zich inmiddels gecommitteerd aan de doelen van het akkoord. Dat is toch een prachtige prestatie.


Maatregelen kabinet leiden tot duurzaamheidsvertraging

Onze ogen waren voornamelijk gericht op de mobiliteitstafel. Het streven om in 2030 alleen maar emissievrije auto’s te verkopen, kon PitPoint natuurlijk alleen maar toejuichen. Toch hebben wij ook onze zorgen geuit over de tussentijdse maatregelen. We zijn van mening dat we nú vol in moeten zetten op de transitie naar schone brandstoffen. Maar de plannen van dit kabinet, bijvoorbeeld om de energiebelasting op groengas met tien cent per m3 te verhogen, zijn bepaald niet stimulerend en dit leidt uiteindelijk tot een duurzaamheidsvertraging.


De populariteit van elektrisch vervoer

Iets anders wat me opvalt, is de verdere opmars van elektrisch vervoer in 2019. Het afgelopen jaar was - voor het eerst - een elektrische auto het best verkochte model in Nederland. We kunnen er niet omheen: elektrisch rijden is hot!


Toch heb ik mij in 2019 regelmatig afgevraagd hoe dit kabinet in de wedstrijd staat met betrekking tot elektrificatie. Enerzijds begrootte het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat honderd miljoen euro om in 2020 de tweedehandsmarkt van elektrische voertuigen te stimuleren. Anderzijds is de bijtelling voor elektrische leaseauto’s opgeschroefd naar acht procent, om ‘overstimulering’ tegen te gaan. Deze maatregelen zijn moeilijk met elkaar te rijmen: waarom stimuleert de overheid wel de particuliere markt, maar wordt de groei van de zakelijke markt juist afgeremd? Zowel de zakelijke als de particuliere gebruiker moeten de overstap naar zero emissie uiteindelijk maken. Bovendien komen leaseauto’s uiteindelijk ook in particulier bezit, omdat ze na zakelijk gebruik terechtkomen op de tweedehandsmarkt. Ik ben dus benieuwd welke acties het kabinet in 2020 onderneemt om beide markten te stimuleren.


Successen van PitPoint

Met tevredenheid kan ik stellen dat PitPoint het afgelopen jaar ook niet heeft stilgezeten. Verspreid over Nederland, België, Duitsland en Frankrijk bestond ons netwerk eind 2019 uit: tweeduizend elektrische laadpalen, ruim honderdzestig tankstations voor groengas/CNG, vier waterstoftankstations én zes tankstations voor LNG.


In 2020 luiden we ook een nieuw tijdperk in. Vanaf januari dit jaar zijn de activiteiten van PitPoint samengevoegd in de Total Groep; optimaal gebruikmakend van PitPoints kennis van schone brandstoffen en Totals aanwezigheid binnen de markt. De propositie van PitPoint zal binnen de organisatie van Total Groep worden voortgezet. Schone energieën voor vervoer, zoals groengas, CNG, LNG, elektriciteit en waterstof, zullen een nóg prominentere plaats innemen in het klantenaanbod. Ik heb er zin in!

Marja Versleijen

Director Mobility & New Energies -

Total Nederland

@MarjaVersleijen

Deel deze pagina

image
image
image