Drie vragen aan

ALBERT HEIJN

Peter Leegstraten, Manager Transport Expertise

Op wat voor manier is duurzaamheid onderdeel van jullie beleid?

Voor Albert Heijn rijden er iedere dag meer dan duizend voertuigen van ruim twintig transportbedrijven om onze winkels en distributiecentra van alle producten te voorzien. De duurzaamheidseisen die wij aan onze transporteurs en leveranciers stellen, komen weer voort uit de vragen en behoeften van onze eindklanten die dagelijkse onze supermarkten bezoeken. Dit begon niet eens met minder CO2 uitstoten, maar allereerst met geluidsarmer rijden, laden en lossen. Dit heet ‘PIEK-gecertificeerd’, dus opererend binnen de geluidsnormen. Na een pilot besloten we in 2007 om in 2010 volledig PIEK-gecertificeerd en minimaal conform de richtlijn Euro5 te werken en te rijden. Dat was destijds echt een big bang, maar voor ons eigenlijk pas het begin.


Want daarna besloten we ook om over te stappen op LNG, omdat ook de laatste kilometers naar de winkel stiller moesten worden. Trucks op LNG met een ottomotor (hetzelfde als benzinemotor, red.) zijn zo’n acht decibel stiller dan een dieselmotor. Opnieuw was het geluidsaspect leidend in onze keuzes. Maar naarmate de jaren vorderden, kwamen ook het reduceren van de CO2-uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit steeds vaker naar voren. We ondertekenden niet voor niets in 2014 de Green Deal Zero Emissie, met als doel om in 2025 alle stadscentra emissievrij te kunnen beleveren.


Als je ziet hoe de LNG-industrie zich in tien jaar heeft weten te ontwikkelen, hebben LNG, en het nog duurzamere bio-LNG dat eraan zit komen, alles in zich om een volwassen markt te worden. Inmiddels zijn de trucks ook geschikt voor langere afstanden, dankzij de dubbele tanks. En doordat ze voldoende vermogen hebben, zijn ze ook nog eens geschikt voor het transport tussen onze distributiecentra en zelfs onze Lange Zware Vrachtvoertuigen (LZV’s, red.). De benodigde infrastructuur ontwikkelt zich ook enorm: twee van onze distributiecentra hebben bijvoorbeeld een eigen LNG-tankstation, terwijl vier andere centra er eentje in de buurt hebben zitten, waaronder ook het allereerste openbare LNG-tankstation van Nederland in Zwolle, dat momenteel compleet wordt vernieuwd.


Zeker voor het zwaardere en langere wegvervoer leveren LNG en vooral het toekomstige bio-LNG een geweldige bijdrage aan zowel de CO2-reductie, de verbetering van de luchtkwaliteit in het stedelijk gebied als het realiseren van een geluidsarmere transportsector. Dat omschrijft ook hoe wij ons duurzaamheidsbeleid inzetten: ‘en en’ in plaats van ‘of of’.

Welk duurzaam advies zou u uw sector/collega’s willen geven?

Begin op tijd met leren over de alternatieve energiebronnen van de toekomst. Wacht niet totdat het volwassen en op de markt beschikbaar is, maar draag ook je steentje bij. Je zult er zelf heel veel van leren. Of je je eigen bedrijfsprocessen aan moet gaan passen. Wat de voor- en nadelen van specifieke alternatieve energiebronnen zijn. Ook kun je, als partij die vooroploopt, aan tafel zitten met betrokkenen als overheden en branchepartijen, om te kijken wat realistische ambities zijn met betrekking tot zero emissie, wat betreft tijd en toepassing. Want het is nog een hele puzzel om dit duidelijk te krijgen en waar te maken.

In hoeverre doen we in Nederland voldoende aan het indammen van emissies?

We willen in Nederland heel veel en heel snel, maar ik pleit toch wel voor enig realisme. Natuurlijk, de druk moet er wel op blijven, maar als de stappen die we willen zetten te groot zijn, wordt innoveren onbetaalbaar en komen we niet verder. We willen er bijvoorbeeld voor zorgen dat alle voertuigen die in de binnensteden rijden in 2025 emissievrij zijn, maar dit heeft heel veel impact op onder andere de transportbedrijven. Als je nu een nieuwe truck nodig hebt, moet je óf een peperdure elektrische truck kopen, of je truck in vijf jaar weer afschrijven. Dat is natuurlijk niet realistisch. Laten we daarom meer in behapbare transitiestappen denken, in plaats van in een grote big bang. Er is immers nog veel in ontwikkeling qua voertuigen maar ook in duurzame energie en de tankinfrastructuur die daarbij nodig is.


De LNG-stimuleringsregeling is een belangrijke maatregel om massa te kweken voor LNG. Doordat de LNG-markt verder groeit, mede dankzij deze compensatie van 18,7 eurocent per kilogram LNG, zal de mobiliteitssector ook sneller de stap richting het nóg milieuvriendelijkere bio-LNG kunnen zetten. Hiermee krijgt de markt de kans om volwassen te worden en dat kost nou eenmaal tijd. Kijk maar eens wat we allemaal al voor elkaar hebben gekregen in tien jaar tijd, maar ook wat nog nodig is: laten we ons nou niet vergalopperen.

Deel dit artikel

image
image
image