Wetten, regels & initiatieven

2020 en de stappen richting 2050

Met de ambitie om in 2030 de volledige nieuwverkoop van personenauto’s emissievrij te krijgen én in 2050 alle energievoorzieningen volledig te hebben verduurzaamd, zijn in 2020 stappen noodzakelijk. Wat de maatregelen en deelambities voor dit jaar concreet inhouden? Daar gaat dit artikel verder op in.

2050 lijkt met de drie decennia nog mijlenver weg. Maar het tegendeel is waar: de ambitieuze doelstelling om over dertig jaar vrijwel volledig circulair te functioneren, vraagt ook om ingrijpende maatregelen op de korte(re) termijn. Dit blijkt eveneens uit het Klimaatakkoord en, meer specifiek voor de mobiliteitsbranche, het hoofdstuk Mobiliteit uit die klimaatovereenkomst van eind juni 2019.


Meer duidelijkheid
Wat uit het Klimaatakkoord overduidelijk naar voren komt, is dat in 2020 de ambities moeten worden vertaald naar concreet beleid.


Zo moet er in 2020 meer duidelijkheid ontstaan omtrent het duurzaamheidskader met betrekking tot biomassa waar de Sociaal-Economische Raad (SER), naar verwachting in maart, meer duidelijkheid over verschaft.


Maar ook beleid met betrekking tot waterstof, een alternatieve brandstof waar men vooral voor het zwaardere transport veel toekomst in ziet, moet dit jaar veel concreter gaan worden. Dit in de vorm van een Convenant stimulering waterstofmobiliteit. Hiervoor werkt het H2 Platform (een samenwerkingsverband tussen organisaties die zich bezighouden met waterstof en de ministeries EZK en I&W) samen met onder andere autoproducenten en leasemaatschappijen. Te realiseren ambities zijn onder meer vijftig waterstoftankstations. vijftienduizend personenauto’s én drieduizend zware voertuigen met een waterstof brandstofcel.


Verhoogde bijtelling
De verlaagde bijtelling voor elektrische voertuigen is per 1 januari 2020 verhoogd: van vier naar acht procent. Vergeleken met het algemene bijtellingspercentage
van tweeëntwintig procent is dit nog steeds een flink lagere bijtelling, maar zij die hun elektrische auto ‘van de zaak’ ook privé gebruiken, betalen wel een stuk meer. Let op: dit geldt alleen voor de auto’s die in 2020 op kenteken worden gezet. Voor zij die vóór 2020 al een volledig elektrisch voertuig reden, blijft de bijtelling vier procent, tot het leasecontract afloopt. Voor iemand die een Tesla Model 3 leaset, betekent dit in de regel dat de bijtelling met ongeveer honderd euro per maand stijgt.


Verlaagde cap
De maximale cataloguswaarde waarbij het elektrische voertuig nog in aanmerking komt voor de verlaagde bijtelling (cap) is in 2020 omlaag gegaan. Was dit eerder nog 50.000 euro, vanaf 1-1-2020 ligt dit bedrag 5.000 euro lager, op 45.000 euro. Tot 45.000 euro betaalt de eigenaar acht procent bijtelling, is de maximale cataloguswaarde hoger, dan geldt het reguliere bijtellingspe
rcentage van tweeëntwintig procent voor dat gedeelte van de cataloguswaarde boven de €45.000.


Vrijstelling BPM en MRB blijft
De Aut
obrief II van 19 juni 2015 bepaalde nog dat in 2021 de stimuleringsmaatregelen voor elektrische voertuigen zouden worden stopgezet. Echter, met het Klimaatakkoord verdween dit voornemen weer van de baan en zijn de stimuleringsmaatregelen verlengd t/m 2024. Met als gevolg dat eigenaren van elektrische auto’s tot 2025 géén BPM en geen motorrijtuigenbelasting (MRB) betalen.

Deel dit artikel

image
image
image