Nieuws uit de branche

Haarlem rolt laadpaalnetwerk efficiënt uit

De samenwerking tussen PitPoint en de gemeente Haarlem voor het plaatsen van publieke laadpalen gaat inmiddels al jaren terug. Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar binnen dit verband: in 2019 zijn er samen met netbeheerder Liander maar liefst 107 laadpunten gerealiseerd. Dit doordat de doorlooptijd, tussen aanvraag en realisatie, drastisch is verminderd.

Begin 2020 start de uitrol van de nieuwste aanvraag van tienduizend laadpalen door MRA-Elektrisch, ook wel bekend als ‘MRA-E’. Het projectbureau MRA-Elektrisch is in 2012 door de Metropoolregio Amsterdam (MRA) opgezet om elektrisch vervoer te bevorderen en een netwerk van laadpunten te realiseren. Binnen het MRA-gebied vallen zo’n tachtig gemeenten in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. De steden Amsterdam en Utrecht vallen zelf niet binnen het gebied, maar de gemeente Haarlem wél en zij participeert actief in de nieuwe concessie.


MRA-E heeft een online portal gebouwd waar bewoners binnen het MRA-E-gebied een laadpaal-aanvraag kunnen plaatsen. PitPoint, onderdeel van de Total Groep, is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke realisatie van de laadpalen, maar neemt daarnaast ook de exploitatie, het beheer en het onderhoud voor haar rekening. Het is de bedoeling om zeker honderd laadpalen per jaar te plaatsen in Haarlem, afhankelijk van het aantal aanvragen, de bezetting van de al geplaatste laadpalen en of er ook palen geplaatst worden op strategische plekken. Dat wil zeggen: een laadpaalplaatsing zonder directe aanvraag.


Haarlem bevindt zich in een stroomversnelling wat betreft het plaatsen van laadpalen. Om een indicatie te geven: tussen 2012 en 2018 plaatste de gemeente zo’n zeventig laadpalen, maar het afgelopen jaar werden er maar liefst 107 nieuwe laadpalen geplaatst. Walter Vroom is sinds maart 2019 procesmanager bij de gemeente Haarlem en vanuit die rol betrokken bij de uitrol van het EV-laadnetwerk. Zijn voortvarende aanpak heeft tot de versnelde uitrol van het oplaadnetwerk geleid, maar ook de wijze waarop de gemeente Haarlem en PitPoint samen optrekken heeft een grote rol van betekenis gespeeld. “PitPoint is in onze samenwerking altijd een betrouwbare partner geweest waarmee ik snel kon schakelen. De lijnen zijn kort en ik communiceer met vaste contactpersonen”, stelt Vroom.

Op dit moment zijn er veertig laadpalen in voorbereiding die in de loop van het eerste kwartaal van 2020 worden geplaatst. “We hadden een behoorlijke aanvragenachterstand om te verwerken, op veel aanvragen kwamen de afgelopen jaren bezwaren binnen, die we niet goed konden pareren. Niet veel bewoners willen namelijk een laadpaal voor hun deur en maken dan bezwaar tegen het gemeentelijke besluit. Hiermee liep het proces van aanvraag tot plaatsing van de betreffende laadpaal iedere keer veel, vaak maandenlange, vertraging op’’, legt Vroom uit.


Van parkeer- naar laadplek

“Om een parkeerplek om te kunnen buigen naar een laadplek is een Verkeersbesluit nodig. Als gemeente moet je in dit besluit verankeren hóé je tot een bepaalde locatie bent gekomen om bezwaren op een Verkeersbesluit te kunnen pareren. Dat kan bijvoorbeeld door vast te leggen aan welke criteria een plek moet voldoen. Ook moet je in het Verkeersbesluit vastleggen wat belangrijker is: de parkeerdruk in buurten en wijken, of het stimuleren van elektrisch rijden.”


Het stimuleren van elektrisch rijden zorgt niet per se voor meer druk op bestaande parkeermogelijkheden. Vroom: “Wij hebben vastgesteld dat het aanwijzen van laadplekken níét voor een grote stijging van de parkeerdruk zorgt. De elektrische auto’s die staan te laden zouden, zonder voldoende laadpalen, toch al in de buurt geparkeerd staan. Daarnaast weegt het belang van elektrisch rijden zwaarder dan de parkeerdruk voor conventionele auto’s. Bovendien is de verwachting dat in de toekomst meer mensen elektrisch gaan rijden en de bezettingsgraad van laadpalen omhoog gaat, waardoor de parkeerdruk per saldo niet significant toeneemt. De nieuwe beleidsregel die antwoord geeft op dit soort dilemma’s is op 6 november 2018 vastgesteld.”


Kritisch

Niet alle laadpaal-aanvragen worden klakkeloos aangenomen, benadrukt Vroom. Van de 160 verzoeken die lagen te wachten, is ook een aantal afgewezen. “Bijvoorbeeld omdat een auto een te kleine actieradius had om in aanmerking te komen voor een laadpaal, of omdat er al een laadpaal in de buurt stond. We koppelen aanvragen aan elkaar als de aanvragers bij elkaar in de buurt wonen.”


Tussen het goedkeuren van een aanvraag en de realisatie van een laadpaal gebeurt een hoop en zit maximaal zes maanden. In de meeste gevallen lukt het binnen vier maanden. Voorheen, dus vóór de nieuwe beleidsregel, liep die wachttijd al gauw op met drie tot vier maanden als er iemand bezwaar maakte. Vroom: “Een laadpaal kan direct aangevraagd worden na het bestellen van een elektrische auto. Zo kunnen de levertijd van de elektrische auto en de tijd die nodig is om de laadpaal te realiseren overlappen. Die tijd besteden wij onder andere aan het faciliteren van een geschikte locatie, het voorleggen van de locatie aan de politie, die het Verkeersbesluit toetst, én het samen met PitPoint en Liander voorbereiden van de locatie.”

Deel dit artikel

image
image
image