Drie vragen aan

TESO

Cees de Waal, directeur

Op wat voor manier is duurzaamheid onderdeel van jullie beleid?

Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) is in 1907 door de bevolking van Texel opgericht om zo zelf te kunnen zorgen voor een optimale bereikbaarheid van het eiland. Sindsdien is er wat het oorspronkelijke doel betreft weinig veranderd. Om adequaat invulling te kunnen geven aan ons bereikbaarheidsoogmerk hanteert TESO vijf kernwaarden. Vanaf de oprichting waren dat veiligheid, continuïteit en kwaliteit, in 2008 zijn daar betaalbaarheid en duurzaamheid aan toegevoegd. Duurzaamheid hebben we als kernwaarde toegevoegd, omdat we ons verantwoordelijk voelen voor het behoud van ons prachtige, doch kwetsbare vaargebied: de Waddenzee. Ons nieuwe, duurzame vlaggenschip verbruikt per voertuig dat de oversteek maakt 20% minder energie. Dankzij deze besparing verdienen we de investering in duurzame technologie terug.

Welk duurzaam advies zou u uw sector/collega's willen geven?

Onze ervaring is dat het de moeite loont om in de aanloop naar een te plegen investering vroeg met de voorbereidingen te beginnen en daarbij een brede scope te hanteren. Zo hebben wij in de voorfase van de realisatie van ons nieuwe vlaggenschip studenten van technische universiteiten en een hogeschool uitgedaagd om met ons mee te denken. Dat leverde vernieuwende ideeën op. Een ander advies is: durf buiten de gebaande paden te kijken naar relevante innovatieve toepassingen. Kijk bijvoorbeeld ook naar duurzame oplossingen die nog niet veel worden gebruikt in de vaart, maar wel reeds ‘op het land’ beproefd zijn. Een goed voorbeeld hiervan is CNG. In het openbaar vervoer rijden bussen al jarenlang op CNG, maar deze brandstof werd nog niet gebruikt door openbaar vervoer op het water. Mede met dank aan PitPoint is CNG nu de hoofdbrandstof van ons vlaggenschip de ms. ‘Texelstroom’. Dit biedt ons grote voordelen. Zo zijn er geen bunkerboten nodig voor de levering van CNG en is de uitstoot van deze veerboot significant schoner dan van normale veerboten van dit formaat. Dit heeft er mede toe geleid dat TESO werd genomineerd voor de Marine Engineering Award en in 2016 de Shippax Award won.

In hoeverre doen we in Nederland voldoende aan het indammen van emissies?

De overheid zal steeds meer gaan verlangen dat emissies worden teruggedrongen. Bedrijven die niet bezig zijn met het verduurzamen van hun operatie hebben geen toekomst.  We zullen allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen om ervoor te zorgen dat we de wereld op een nette manier overdragen aan de generaties na ons. Ik ben in beginsel positief gestemd. Ik hoop en verwacht dat onze volgende veerboot, die in 2030 de ms. ‘Dokter Wagemaker’ zal vervangen, volledig emissievrij zal varen. Rederij Norled gaat binnenkort ‘s werelds eerste waterstof-elektrische veerboot bouwen, we volgen dat project met grote belangstelling!

Deel dit artikel