Het groene rolmodel van…

Hugo Wortel

Hugo Wortel is als sales support Nederland werkzaam bij PitPoint. Hugo heeft verschillende groene rolmodellen: zij die op grote schaal veranderingen in gang proberen te zetten, maar ook zij die dit meer op lokale basis doen. Hugo over de mensen die hem inspireren duurzaam te leven.

Hugo is veel met duurzaamheid bezig. Het feit dat hij bij PitPoint werkt en dus dagelijks met duurzame mobiliteit bezig is, toont dit al aan. Maar ook is hij lid van de taskforce sustainability binnen PitPoint. “Dit is een bedrijfsbreed platform, waarop we nadenken over hoe we PitPoint zelf nóg duurzamer kunnen krijgen en hoe wij collega’s hierbij kunnen helpen.” Denk bijvoorbeeld naar het energieverbruik van het kantoorpand en de afvalstromen binnen PitPoint: waar gaat het heen en waar kan het nog voor worden ingezet? “Welke bedrijfsprocessen kunnen impactvrijer en circulairder? Daar kijken we goed naar.”


Het hoeft dus niet te verbazen dat Hugo niet één groen rolmodel heeft, maar er uiteindelijk vier op kan noemen. “Twee schrijvers en twee activisten: Tim Jackson, Kate Raworth, Carolien Caspers en Willie Smits.”


Waarom is je keuze op deze persoon gevallen?

“Tim Jackson is schrijver van het boek Prosperity without growth en bepleit een economie die niet zozeer gericht is op groei, maar op het welzijn van mensen. Groei heeft immers na verloop van tijd geen positief effect meer op het welzijn van mensen. Daarnaast staat dit lijnrecht tegenover het feit dat hulpbronnen eindig zijn. Het lijkt een natuurwet dat je moet groeien om in welvaart te kunnen leven, maar Jackson toont met goede voorbeelden aan dat ook economieën die niet groeien welvarend kunnen zijn. Ik vind dat dapper en verfrissend.”


“Kim Raworth is schrijfster van het boek Doughnut Economics. Tim Jackson heeft ook haar geïnspireerd en zij bepleit eveneens dat groei niet noodzakelijk is om de maatschappij in stand te houden. Een voortdurende toename van onze materiele welvaart leidt juist tot een toenemende afbreuk van onze natuurlijke omgeving, en die is niet alleen essentieel voor het overleven van andere soorten, maar uiteindelijk ook voor het overleven van onze eigen soort. Raworth stelt er een radicaal ander model, in de vorm van een donut, tegenover. De buitenomtrek van de donut vormt de ecologische grens van onze planeet. De omtrek van het gat staat voor de basisbehoeften van de mens, zoals toegang tot voedsel, gezondheidszorg en onderwijs. De donut zelf vormt de ruimte waarbinnen wij als mensen veilig kunnen leven.”


“Carolien Caspers is een vriendin van mij en wij zijn allebei vrijwilligers bij Orangutan Rescue, een Nederlandse organisatie die fondsen werft voor opvangcentra voor orang-oetans in West-Kalimantan. Carolien is ongelofelijk toegewijd aan haar duurzame levensstijl. Ze is heel kritisch in hoe zij leeft, consumeert en wat haar ecologische voetafdruk is. Tijdens een rondreis door Oost-Europa heeft ze al het plastic afval dat ze maakte met zich meegedragen, als een last. Carolien staat open voor andermans opvattingen en neemt meningen van anderen mee. Het feit dat ze echt een dialoog wil openen, inspireert me. Een duurzame levensstijl wordt vaak geassocieerd met ‘dingen moeten opgeven’. Wat Carolien laat zien is dat een duurzame levensstijl juist heel verrijkend kan zijn.”


“Mijn vierde groene rolmodel is Willie Smits: hij is de oprichter van die opvangcentra voor orang-oetans. Hij is van oorsprong bioloog en woont sinds vijfendertig jaar in Indonesië. Hij werd gegrepen door hoe mensen met de natuur omgaan, maar ook door hoe erg de dieren hieronder lijden. Hij heeft de afgelopen jaren meer dan honderdvijftig projecten opgezet, om dieren op te vangen en natuur te behouden of weer te herstellen. Zijn visie is bijzonder: de lokale menselijke behoeften moeten zijn afgestemd op de natuurlijke omgeving. Door bijvoorbeeld het nieuw planten van regenwoud, op zo’n manier dat het ook commercieel interessant wordt voor de mensen die daar in de buurt wonen. Smits zoekt heel erg naar die verbinding tussen mens en natuur: dat is niet vanzelfsprekend.”

Welke invloed hebben hun ideeën op jouw werk en leven?


“Wanneer ik kijk naar Jackson en Raworth is dat vooral de belofte dat andere economische modellen, waarin we ons niet puur op groei focussen, mogelijk zijn. We zitten nog heel erg vast in bepaalde patronen en out-of-the-box denken vinden we heel erg moeilijk. Jackson en Raworth laten zien dat het niet zo vast ligt, dat er ruimte is voor verandering. Hun boodschap stemt mij heel positief en maakt mij nog gedrevener om voor PitPoint te werken, maar ook om in mijn privéleven goed na te denken over wat ik doe en waarom.”

“Van Carolien is het vooral haar kritische blik die ik meeneem. Altijd nagaan wat jouw bijdrage is aan bepaalde problemen, maar ook hoe jij hier een oplossing in kunt bieden. Nuance is ook heel belangrijk: dat ontbreekt vaak binnen het klimaatdebat. Mensen zijn heel erg zwart-wit daarin.”


Hoe sluiten deze personen aan bij de idealen van PitPoint?

“Wanneer we het hebben over de nuance in het klimaatdebat, dan zijn we met PitPoint eveneens allesbehalve zwart-wit. We hebben een doel, in 2030 volledig schoon vervoer. Maar we kunnen niet ineens van 1 naar 100. Als een bepaalde duurzame brandstof nog te duur is, waarom zouden we dit dan iemand opdringen? Dan kunnen we beter tussentijdse oplossingen bieden, die betaalbaar én heel schoon zijn. Maar deze nuance, die ontbreekt vaak. Ook bijvoorbeeld bij de overheid, die vol inzet op elektriciteit en waterstof, terwijl dit voor veel mensen nog niet te betalen is. Hoeveel zin heeft het dan om je alleen daarop te focussen?”


“Zoals Willie Smits zoeken we ook echt de samenwerking op. Ook dit gebeurt vaak niet. Mensen werken langs elkaar heen, terwijl het bij globale problematiek, zoals klimaatverandering, juist heel belangrijk is om verbinding te zoeken tussen partijen. Ook zijn gedrevenheid werkt inspirerend. Zijn hele leven staat in het teken van zijn ideaal, gecombineerd met een enorme creativiteit en drang om mensen te bereiken. Als je ziet hoeveel mensen en organisaties hij bij elkaar brengt: dat is ongelofelijk.”

Deel dit artikel