Drie vragen aan

AMEGA FLEET

Jacob Huijser, Manager Fleetsales & Leasing

Op wat voor manier is duurzaamheid onderdeel van jullie beleid?

Duurzaamheid is binnen ons bedrijf een speerpunt. Wij volgen hierbij het klimaatakkoord van Parijs, dat wil zeggen meewerken aan 49% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Wij zetten ons volledig in als mobiliteitspartner van onze klanten en adviseren met betrekking tot slimme en duurzame mobiliteit.


Met slimme mobiliteitsoplossingen bedoel ik dat wij als bedrijf voorzien dat er op een dag minder auto’s zullen gaan rijden. Ook daar proberen we nu al op in te spelen. De leidraad in ons beleid is dan ook: onze klanten begeleiden bij de transitie naar duurzame mobiliteit met verplaatsingen die een minimale impact hebben op mens en milieu. Auto’s die rijden op groengas zijn hier bijvoorbeeld onderdeel van. Naast onze corebusiness zijn we aangesloten bij belangrijke initiatieven als “Samen Bereikbaar”, waterstoftankstations en zijn we één van de elf landelijke fietsambassadeurs van het ministerie van I&W.

Welk duurzaam advies zou u uw concullega’s willen meegeven?

Vertel het hele verhaal. Al onze klanten willen van diesel direct over naar elektriciteit. Dat is vaak nog te duur of de actieradius van de batterijen is niet toereikend en dan kijken ze het nog een paar jaar aan. Zonde vinden wij! Dat elektrisch nog niet in alle gevallen haalbaar is, betekent niet dat je nog op fossiele brandstof hoeft te blijven rijden. Groengas is hier een uitstekend alternatief voor en heel milieuvriendelijk. Wij geloven niet dat er uiteindelijk in de toekomst alleen maar elektrisch wordt gereden. Het zal blijven gaan om een palet aan schone brandstoffen. Daarom is het zo belangrijk dat ondernemers die ‘nu’ hun CO2-emissie naar beneden willen brengen op de hoogte zijn van alle duurzame brandstofkeuzes.

In hoeverre doen we in NL voldoende aan het indammen van emissies?

Ik zeg altijd: de grootste besparing van uitstoot zit hem in kilometers die je niet rijdt. Uiteindelijk zullen we minder moeten rijden om echt een verschil te gaan maken. Daarom denk ik ook dat we in de toekomst minder gaan rijden. Om de CO2-uitstoot naar beneden te brengen speelt het wegverkeer natuurlijk een belangrijke rol, maar ook de industrie moet worden aangepakt. Er zijn plannen om de CO2-uitstoot in de industrie ook te gaan belasten en die maatregel juich ik van harte toe.

Deel dit artikel