Wat is het verschil tussen Well to Wheel en Tank to Wheel?

Om te bepalen of een alternatieve brandstof daadwerkelijk duurzaam is, moet men kijken naar de gehele keten. Vanaf de bron tot het moment dat iemand er daadwerkelijk mee de weg op gaat én daarna (Well To Wheel). Dit verschilt significant van de Tank To Wheel-benadering, die daar slechts een onderdeel van uitmaakt.

Tank To Wheel en Well To Wheel: verschillende benaderingen die qua terminologie misschien wel veel op elkaar lijken, maar die, wanneer het aankomt op de uitkomsten, wel flink van elkaar verschillen.


De Tank To Wheel-benadering (‘van tank tot wiel’) omvat de emissies die ontstaan door verbranding van de brandstof tijdens het rijden met het voertuig. Dit is in de regel niet alleen de CO2-uitstoot, maar ook de uitstoot van fijnstof, wat weer vrijkomt omdat het voertuig nou eenmaal slijt tijdens het gebruik.


De Well To Wheel-benadering (‘van bron tot wiel’) gaat over álle emissies die bij het ontstaan en het gebruiken van de brandstof komen kijken. WTW is dus de uitstootsom van de productie van de brandstof en daarna de toepassing in de praktijk.


Ter illustratie

Groengas is afkomstig uit verschillende reststromen: in Nederland is dit voornamelijk groente-, fruit- en tuinafval (gft), stedelijk afval en rioolwaterzuiveringsslib. De oorsprong heeft een grote invloed op de totale hoeveelheid WTW-uitstoot. Het bepaalt immers de duurzaamheid van de biomassa die uiteindelijk tot brandstof wordt verwerkt. De biomassa die wordt verwerkt, moet wat PitPoint betreft duurzaam zijn. Kort gezegd betekent dit dat de biomassa moet voortkomen uit reststromen én dat het niet in strijd moet zijn met de voedselproductie.


De WTW-benadering geeft een compleet beeld van de impact van (bio)brandstoffen op de totale uitstoot. Zeker wanneer je nagaat dat er bij de verbranding van biobrandstoffen netto geen extra CO2 meer vrijkomt. De CO2 díé vrijkomt, was eerder al opgenomen door de planten en dieren die onderdeel uitmaken van de biomassa waaruit de brandstof ontstaat.


Ook het Platform Duurzame Biobrandstoffen pleit voor een Well To Wheel-aanpak, “zodat ook de CO2-emissies die eerder in de keten optreden worden meegenomen en er beter zicht is op de daadwerkelijke CO2-besparing”.

Deel dit artikel