Wetten, regels & initiatieven

Een prima Klimaatakkoord,
op twee aspecten na

Op 28 juni, vlak voor het zomerreces, presenteerde de Nederlandse regering het Klimaatakkoord. In de ogen van Marja Versleijen, Managing Director PitPoint Clean Fuels, doet dit akkoord veel eer aan de klimaatdoelstellingen. Immers, het Klimaatakkoord geeft veel aandacht aan zero emissie mobiliteit, door middel van een stimuleringspakket voor waterstofvoertuigen en EV. Toch zijn er twee onderdelen van het mobiliteitshoofdstuk die in de ogen van PitPoint flink tekortschieten.

Het eerste onderdeel wat haaks staat op de route naar emissievrije mobiliteit is het openbreken van de Autobrief II, om de bijtellingspercentages op elektrische voertuigen met ingang van 1 januari 2020 te verdubbelen. Dit zorgt voor grote onzekerheid in de markt voor elektrisch rijden en hindert de verdere uitrol van de laadinfrastructuur. Bovendien jaagt deze maatregel veel Nederlanders op kosten. Veel van hen hebben inmiddels een elektrische auto besteld, maar door de toegenomen vraag krijgen velen hier pas nĂ¡ 1 januari 2020 de beschikking over. Zij gaan dus veel meer bijtelling betalen. PitPoint stelt daarom voor om deze verhoging uit te stellen.


Daarnaast vormt de voorgestelde energiebelastingverhoging voor aardgas/CNG ook een struikelblok voor groengas richting minder uitstoot op de weg. Deze toename is gekoppeld aan de belasting op aardgas, maar er is vooralsnog geen uitzonderingsregel voor groengas dat duurzaam geproduceerd is. Dit op het moment dat al het CNG (Compressed Natural Gas) in het wegverkeer is vergroend! Terwijl deze geavanceerde biobrandstof een CO2-reductie van maar liefst tachtig procent oplevert, stimuleert het Klimaatakkoord het gebruik ervan niet, als alternatief voor diesel.


De verhoging van de energiebelasting op groengas
Veel bedrijven zetten in op groengas als milieuvriendelijk alternatief voor aardgas, om zo aan de klimaatdoelstellingen tegemoet te komen. Denk alleen al aan het Nederlandse openbaar vervoer, waar nu tien procent van de bussen op groengas rijdt, om nog maar te zwijgen over de tweehonderd openbare tankstations die vele klanten (PostNL, KPN, Centric) bedienen. Een verhoging van de energiebelasting is een bedreiging voor deze vorm van duurzame mobiliteit en resulteert, wanneer deze verhoging doorgaat, in het blijven aanschaffen van nieuwe dieselvoertuigen. Immers, het zero emissie-alternatief is nog niet voor iedere vorm van vervoer beschikbaar.


Over groengas
Geavanceerde gasvormige biobrandstof, die in Nederland geproduceerd, gecertificeerd (door Vertogas) en geconsumeerd wordt, biedt veel kansen om de transitie naar volledige zero emissie te faciliteren en sneller vervuilende dieselvoertuigen te vervangen waar nog geen uitstootvrij alternatief voor voorhanden is. Door het gebruik van groengas te omarmen in het verkeer vermijden we in potentie jaarlijks twee miljard dieselkilometers en reduceren we op jaarbasis de CO2-uitstoot met 0,4 megaton en 400 ton stikstofdioxide.

Al met al meer dan genoeg redenen voor de overheid om groengas niet verder te belasten en de verhoging van de bijtelling uit te stellen.

Marja Versleijen, Managing Director PitPoint Clean Fuels

Deel dit artikel