Nieuws uit de branche

Doorbraak in de LNG Stimuleringsregeling

Op 11 september is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de internetconsultatie gestart voor de nieuwe LNG Stimuleringsregeling. Dit houdt in dat zij de LNG Stimuleringsregeling hebben vastgesteld, waar men tot 9 oktober op kan reageren. Een doorbraak rond de langverwachte nieuwe LNG-subsidieregeling!

De LNG stimuleringsregeling omvat een compensatie van 18,7 eurocent per kilogram LNG vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Dit is een wijziging ten opzichte van een eerder gecommuniceerd plan, waarbij het ging om 12,5 eurocent per kilo vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021. Echter, bij de uitwerking van die regeling, die dus was gebaseerd op een compensatie met terugwerkende kracht, stuitte het ministerie op praktische en juridische problemen. Daarom zijn ze nu met deze wijziging op de compensatieregeling gekomen. Eén jaar minder, maar daar staat wel een hogere compensatie (ruim zes eurocent per kilogram LNG meer) tegenover.


Door zij die LNG tanken met 18,7 eurocent per kilogram te compenseren, hoopt het ministerie dat een steeds groter deel van het zware wegtransport kiest voor LNG als schonere brandstof en er dus ook meer LNG-vulpunten voor deze vrachtwagens komen. De infrastructuur voor reguliere LNG is namelijk ook geschikt voor het toekomstige gebruik van het nóg schonere en CO2-neutrale bio-LNG, ook wel LBM (Liquid Bio Methane) genoemd. Door nu LNG te stimuleren, wordt de weg vrijgemaakt voor bio-LNG in de toekomst.


Hoe de regeling gaat werken

Op het moment dat de regeling op 1 januari 2020 in gaat, wordt de 18,7 eurocent direct in de pompprijs verrekend door alle tankstation-eigenaren en –exploitanten. In 2020 komt er naar schatting vier miljoen euro beschikbaar voor de regeling. In totaal betekent dit bijna 21,5 miljoen kilo LNG waar de transportindustrie een compensatie voor ontvangt.

De volledige toelichting van de regeling is hier te lezen.


Hoe nu verder?

De LNG stimuleringsregeling is vastgesteld, maar hij is nog niet definitief. De internetconsultatie is gestart en het publiek kan nog tot 9 oktober 2019 reageren op het nieuwe voorstel. Eventuele reacties kunnen bijdragen aan het verbeteren van de regeling, die na deze periode van internetconsultatie definitief zal worden vastgesteld.


Voor nu zijn wij erg blij met deze concrete stap. De voorgestelde regeling past bij de Nederlandse en Europese ambitie om de uitstoot van vrachtvervoer terug te brengen en is een steun in de rug voor logistieke ondernemingen die (willen) kiezen voor schonere brandstofalternatieven. Deze maatregel is dan ook cruciaal om de LNG-markt verder te ontwikkelen als schonere brandstof voor zwaar wegtransport.

Deel dit artikel